Datum: 20.05.2019 - 01:22 sati
 


Muhammed a. s. je rekao:
"Tko posti ramazan vjerujući čvrsto i računajući da će za to biti nagrađen, njemu će biti oprošteni prošli grijesi."

(Buhari)
 
 
 
     
 

Hutba

Hutba održana: 15.04.2009

Hutba o poslu! Draga i poštovana braćo!

 
Uzvišeni Allah kaže:«Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allah i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta.« /Ahzab 36/
 
Rekao je Allahov Poslanik a.s.:«Najbolje djelo je zarada stečena na dozvoljen način.«
 
 
»Zarađivati na dozvoljen način vjerska je dužnost svakog muslimana2. /Taberanija/
 
 
U današnjoj hutbi, 24.09.1999 g. ili 14. Džumadel-uhra 1420 h. progovorit ćemo o aktuelnoj fikhskoj temi iz oblasti »muamelata« t.j. poslovnih odnosa između muslimana i nemuslimana. Svakako da nam jedna hutba ne ostavlja prostora da govorimo o svim aspektima ove teme. Mi ćemo se zadovoljiti prezentovanjem jednog pitanja iz ove teme, a ono je:Da li je dozvoljneo muslimanu da ponudi sebe ili iznajmi sebe kjafiru- nevjerniku u poslovima koji su zabranjeni i predstavljau grijeh po islamskom učenju. Kao primjere navedenog pitanja mogli bi spomenuti, obzirom da su Bošnjaci dobri majstori – građevinci, da li je dozvoljeno da musliman radi kod kjafira na poslu kao što je izgradnja bogomolja, kap što su crkve, sinagoge ili hramovi u kojima se konsatntno čini širk. Ili da radi na poslovima ugostiteljstva gdje će imati dodira sa vinom, strvinom (uginulim životinjama, odnosno ne zaklanim po islamskim šerijatskim propisima). Ili će služiti svinjsko meso ili ga ppripremati ili prodavati. Također da li je muslimanu – vjerniku, dozvoljeno d aradi kod nemuslimana- kjafira u ustanovama kao što su banke koje rade na kamatnom principu?
Većima islamkih učenjaka su na stavoništu da je muslimanima strogo zabranjeno da se daju na raspolaganje i da rade kod nevjernika na gore navedenim poslovima. Zapošljavanje na takvim poslovima je neopravdano i neispravno po islamskom učenju. Upitan je imam Malik da li je dozvoljneo da musliman učestvuje lično u izgradnju hrama u kojima će medžusije obavljati molitve svoje. Imam Ahmed je to zabranio. Slično mišljneje su rekli i Amidi i imam Šafija, dodavši da se na ovaj primjer nadovezuju i ostale slične zgrade, kao crkve , sinagoge i sl.
 
Što s etiče rada u ustavovama dje se radi sa kamatom, takav posao je strogo zabranjen, zbog hadisa koji prenosi Džabir a u kome je Allahov Poslanik a.s. rekao:«Allahov Poslanik donosi proklestvo na onoga koji jede kamatu, koji je daje, zapisničare sa takvog ugovora i svjedoke, dodavši da su oni u grijehu slični.« (Buharija i Muslim)
 
Ako musliman bude prisiljen na takav posao, onda se dozvoljava zbog prinude. U takvoj situaciji se ravna po pravilu šerijatskom: »Edaruretu tuaddiru bikaderiha« U nućnj situacji dozvoljneo je samo onoliko koliko zahtjeva nužnost.«
Islamski kongres je odobrio i potvrdio fetvu koju su novi učenjaci fikha donijeli o zabrani zapošljavanju u restoranima gdje se služi alkohol i svvinjsko meso, ako neko nije prisiljen na to, kao i u firmama koje izgarđuju ili renoviraju crkve i druge vjerske objekte mušrika i nevjernika ili učetvovanje u tome novčano ili na bilo koji način.«
 
Zaključimo sa ljedečim:
Općenoto uzevši, muslimanu je dozvoljeno da radi kod kjafira (nemuslimana) uvjetno sljedećim:
-          Da posao koji obavlja bude halal – dozvolje npo islamkom učenju.
-          Da ne radi posao koji će svojim rezultatima štetiti musliamanima.
-          Da ne bude izložen maltretiranju i omolavažavanju zbog toga što je musliman.
-          Da mu je dozvoljeno izvšavati vjerske obrede i izjašnjavati se kao musliman.
 
 Uzvišeni Allah kaže:« Allah Vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašrg ne izgone – Allah zaista, voli one koji su pravični-,
ali vam zabranjuje da prrijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu.« /Mumtahine – Provjerena – 8-9/
 
Arnaut Fikret
 
24.09.1999 g.


(Fikret ef. Arnaut)


Hutba o poslu!


Hutba održana: 15.04.2009 ... Pročitaj cijelu hutbu


Hutba o "hurmetu" - svetosti džamija

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Sveopćem dobročinitelju, vjernicima milostivom. Neka je salavat i selam Allahovom miljeniku Muhammedu a.s. njegovom časnom ehli bejtu, svim ashabima i onima koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana.


Hutba održana: 25 Safer 1422 - 18.05.2001 ... Pročitaj cijelu hutbu


Ramazanski program
Ramazanska vaktija
  • Zajedničko klanjanje pet dnevnih namaza
  • Ramazanska mukabela poslije podne namaza
  • Zajednički iftari u restoranu našeg džemata
  • Svakodnevni predteravijski ders od Dr. Fikret ef. Arnaut
  • Teravih namaz
  • Klanjanje nafila namaza
  • Zajedničko druženje uz kahvu
Obračunajte Vaš zekat uz pomoć kalkulatora a uplate možete izvršiti u našem džematu kod blagajnika 
© Copyright 1998 - 2019 by Džemaat Sabur e. V. München
Naše stranice su optimirane za rezoluciju 1024 x 768