Datum: 22.04.2019 - 01:00 sati
 
 
 
     
 

O BLAGOSLOVLJENOJ NOĆI

"LEJLETUL-KADR"

 Uzvišeni Allah dž.š. je objavio  suru koju je nazvao imenom "Kadr". U njoj se govori o blagoslovljenoj-mubarek noći "Kadr". Allah dž.š. kaže:"Mi smo Kur ´an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr. A da li ti znaš šta je to noć "Kadr"? Noć "Kadr" je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog svake odluke. Spas je u njoj sve dok zora ne svane."/Sura Kadr /

Bismillahirrahmanirrahim

 

O BLAGOSLOVLJENOJ NOĆI

"LEJLETUL-KADR"

 

Uzvišeni Allah dž.š. je objavio  suru koju je nazvao imenom "Kadr". U njoj se govori o blagoslovljenoj-mubarek noći "Kadr". Allah dž.š. kaže:"Mi smo Kur ´an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr. A da li ti znaš šta je to noć "Kadr"? Noć "Kadr" je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog svake odluke. Spas je u njoj sve dok zora ne svane."/Sura Kadr /

Ibn Ujejne je rekao:"Gdje god se u Kur ´anu spominje izraz "ve ma edrake"-"Da li ti znaš"?, Allah dž. š. je tome, o čemu se pita, poučio svoga Poslanika. A gdje god se spominje "ve ma judrike",isto "da li znaš?"to je ostala tajna čak i pred Poslanikom. Razlika u ove dvije jezičke konstrukcije je samo u izmjeni glagola, u prošlom i sadašnjem vremenu.

Kao što vidimo u ovoj se  suri spominje "ve ma edrake", ˜to znači da je Poslanik bio upućen i upoznat sa vrijednosti "Lejletul-kadra" kao i sa vremenom njenog pojavljivanja. Dok se npr. izraz "ve ma judrike" spominje kod vremena nastupanja Sudnjeg dana. Kao što se spominje u ajetu „Ve ma judrike lealle ssa'ate tekunu kariben“. Šta ti znaš, možda će Sudnji dan biti uskoro?“ ˜˜to znači da je vrijeme nastupanja Sudnjeg dana ostala tajna i pred Poslanikom Muhammedom a.s.

Allahov Poslanik Muhammed a.s. je rekao:"Ko isposti mjesec Ramazan vjerujući u Allaha dž.š. i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi. A ko probdije noć Kadr, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi bit će mu oprošteni raniji grijesi."(Buharija)

Imam Buharija je u svome Sahihu(zbirci vjerodostojnih hadisa) nazvao jedno poglavlje "Traženje noći Kadr u zadnjih sedam dana Ramazana."Tu je spomenuo hadise iz kojih se može zaključiti da noć Kadr pada u zadnjih sedam dana Ramazana. Mi ćemo navesti jedan od tih hadisa. Abdullah ibn Omer je rekao:"Neki ashabi su vidjeli u snu da je noć Lejletul-Kadr u zadnjih sedam dana Ramazana."Muhammed a.s. im je rekao:"Pokazan mi je vaš san. Istina je da je ona(lejletul-Kadr) sakrivena u zadnjih sedam dana, pa ko je bude istraživao neka je očekuje u zadnjih sedam dana."

Buharija nas također izvještava da je ashabima jedne godine bilo uskraćeno da saznaju kada je Lejletul-Kadr, zbog svađe dvojice ashaba.

Ubadete ibn Samit prenosi da je Allahov Poslanik izašao jedne prilike da obavjesti ashabe  o Lejletul-Kadr, pa su se dva muslimana posvađala, na što je Božiji Poslanik reagovao ovim riječima:"Izašao sam da vas obavjestim o noći Kadr, pa kada su se dva muslimana posvađala, dignuto je od mene znanje o njoj, možda je to dobro po vas, nadam se, ali tražite je u dvadeset devetoj, dvadeset sedmoj i dvadeset petoj noći."(Buharija)

Sazanjemo također iz autentičnih Poslanikovih hadisa da se u ovoj noći spusti na Zemlju više meleka nego što ima pustinjskog pjeska i prašine, i zbog njihovog prisustva na Zemlji ova noć ima posebnu vrijednost.

 

Allahov Poslanik, Muhammed a.s. bi kada je nastupila zadnja trećina Ramazana, odvojio se od svojih žena i oživljavao bi noći ibadetom. Budio je i članove svoje porodice da čine ibadet sve do pojave zore.( Buharija)

Nije nikakvo pravilo ili ustaljeni zakon da Lejletul-Kadr bude svake godine istu noć. Na primjer, većina ljudi smatra da ona bude dvadeset i sedmu noć Ramazana. A to nije tačno.Iz jednog hadisa saznajemo da je jedne godine za vrijeme Božijeg Poslanika Muhammeda a.s. Lejletul-Kadr bila dvadeset i prvu noć Ramazana.Naime, Muhammed a.s. se sa grupom svojih ashaba zatvorio u mesdžid i proveli su u i´tikafu drugu trećinu Ramazana. Kada se ona završila Muhammed a.s. je napustio i´tikaf, međutim isti dan je sakupio te svoje ashabe  i rekao him:"Pokazano mi je da će Lejletul-Kadr biti u zadnjoj trećini Ramazana.U tom snu Božiji Poslanik a.s. je vidio sebe kako čini sedždu na mokroj zemlji, tako da su mu tragovi zemlje ostali na njegovom licu. Tu večer se je naoblačilo i kiša je padala. Džamija je prokisla  i činili su sedždu na vlažnom. Bila je to dvadeset i prva noć Ramazana."

(Buharija )

Vrijednije je tu noć provesti u ibadetu nego trideset hiljada drugih noći. Ova poruka je izrečena u Kur´anu."Noć Kadr je vrijednija od hiljadu mjeseci. Allah dž.š. je odredio da o tome kaže u Kur´anu, kako bi ljudi lakše povjerovali i prihvatili.

Kako da obilježimo lejletul-Kadr? Iz nekih knjiga koje tretiraju ovu problematiku saznajemo iz navoda hadisa, o načinu kako obilježiti lejletul-Kadr.Odnosno, kakv namaz tu veče klanjati?

Ibn Abbas r.a. prenosi od Božijeg Poslanika hadis u kome nas poučava vrijednosti obavljanja jedne nafile namaza u ovoj blagoslovljenoj noći.Muhammaed a.s. je rekao:"Ko klanja u noći lejletul-Kadr dva rekjata, na svakom rekjatu prouči fatihu i sedam puta kul huvallahu ehad. Kada završi i preda selam da sedamdeset puta prouči:Estagfirullahe ve etubu ilejhi.

Prije nego što ustane sa mjesta gdje je klanjao biće mu oprošteni grijesi, njemu i njegovim roditeljima.Allah dž.š. će zadužiti posebne meleke da propreme džennete i u njima izgrade dvorce za njega.Prije smrti vjerniku će biti pokazano to mjesto u džennetu.

Ovo navodi imam Gazali u svome poznatom djelu Ihjau ulumu-ddinu.

U ovoj mubarek-blagoslovljenoj noći poželjno je što više učiti suru Kadr.Enes r.a. prenosi da je Resulullah a.s. rekao:“Ko prouči suru Kadr to mu je vrijedno kao da je proučio četvrtinu Kur'ana.“ ( Dejlemi)  Također je poželjno da se što više uči ova dova:"Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul-afve fe afu anni."

A  m  i  n  !

 

Ve sallallahu ala sejjidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem!

(FA)

Video zapis o hadzu

Postovani posjetioci našeg web portala. Pogledajte video zapis o hadzu 2009 godine gdje Dr. Fikret ef. Arnaut opširnoobjašnjava obrede hadža.

... Pročitaj više


 HADŽERUL ESVED “džennetski dragulj”

Mjeseci ševval, zul-ka’de i zul-hidže su mjeseci u kojima se obavljaju obredi hadža. Za mjesto gdje se obavljaju obredi hadža u Časnom Kur’anu je rečeno da se u njemu nalaze jasni znakovi “ fihi ajatun bejjinat”. Prije svega u tome mjestu koje se zove Haremi šerif “Časni Hram” je Kjaba, zatim tu su Mekami Ibrahim, Zemzem, Hadžerul-esved i dr.

... Pročitaj više


Ramazanski program
Ramazanska vaktija
  • Zajedničko klanjanje pet dnevnih namaza
  • Ramazanska mukabela poslije podne namaza
  • Zajednički iftari u restoranu našeg džemata
  • Svakodnevni predteravijski ders od Dr. Fikret ef. Arnaut
  • Teravih namaz
  • Klanjanje nafila namaza
  • Zajedničko druženje uz kahvu
Obračunajte Vaš zekat uz pomoć kalkulatora a uplate možete izvršiti u našem džematu kod blagajnika


Audio predavanja
Poslanikova sira Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
Hutba 18.03. Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O Neprijateljstvu prema sejtanu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O Alkoholu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
Hutba o bereketu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O smrti Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar

 
© Copyright 1998 - 2019 by Džemaat Sabur e. V. München
Naše stranice su optimirane za rezoluciju 1024 x 768