Datum: 26.04.2017 - 21:23 sati
 

 

Neka se Allah smiluje onome koji čuva svoj jezik, koji razumije vrijeme u kome živi i koji se drži pravog puta

(Ibn Abbas)
 
 
 
     
 

 

O ISRAU I MIRADŽU

28.11.1997 g.

«U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!»

Uzvišeni Allah dž.š. je rekao:“

«Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžid-Harama u Mesdžid-Aksa, čiju smo okolicu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi.»/1/

Autor djela Muhammedun resulullah; Muhammed Sadik Urdžun kaže da je kod učenjaka hadisa najispravnija i najpoznatija predaja o Poslanikovom miradžu, hadis Sabita El-Bennanija od Enesa ibn Malika, koji je zabilježio imam Muslim u svome Sahihu. Enes ibn Malik  prenosi da je Resulullah a.s. rekao:»Doveden mi je burak. On je bijel i visok. Veći je od magarca a manji od mazge. On svoja kopita stvalja dokele dopre pogled. Uzjahaos am i ga i brzo smo stigli do Kudusa. Zavezao sam ga za halku za koju vežu Poslanici. Ušao sam u džamiju i klanjao dva rekjata, zatim izašao. Onda mi je prišao Džibril sa posudom

... Pročitaj više


 

 NAMASKI MEKRUHI PREMA HANEFIJSKOME MEZHEBU

  1. Mekruh tahrimen (žestoko pokuđena radnja u namazu) je da se namjerno izostavi jedan namaski vadžib; kao npr. učenje Fatihe, ili učenje sure poslije Fatihe, ili glasno učenje u namazima gdje se treba učiti u sebi (podne i ikindija) ili obratno (akšam, jacija i sabah). Za navedene propuste potrebno je namaz obnoviti, ako je prijestup učinjen namjerno.
  2. Dizanje ruku prije polaska na ruku i nakon vraćanja sa ruku'a.

 

... Pročitaj više


 "Neka se Allah smiluje onome koji čuva svoj jezik, koji razumije vrijeme u kome živi i koji se drži pravog puta"

(Ibn Abbas )

... Pročitaj više


Albanijeve kontradiktornosti u ocjeni autentičnosti hadisa

Odlučio sam prevesti ovaj rad od učenjaka Hasana es-Sekafa,, vrsnog poznavaoca hadisa, našeg suvremenika, kojeg smatram značajnim jer tretira pitanja odnosa prema drugom izvoru islama; hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda -’alejhi-sselam-. Svakom muslimanu kada se spomene da je Allahov Poslanik nešto rekao i dao smjernicu po određenom pitanju, tu više nema dilema, vjernik se odmah  opredjeljuje da slijedi i prihvata Poslanikov -’alejhi-sselam- stav po tome pitanju. Nezamislivo je da bilo koji musliman ne prihvati Poslanikov hadis.

... Pročitaj više


Hutba o poslu!


Hutba održana: 15.04.2009 ... Pročitaj cijelu hutbuVaktija

Audio predavanja
Poslanikova sira Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
Hutba 18.03. Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O Neprijateljstvu prema sejtanu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O Alkoholu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
Hutba o bereketu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O smrti Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar

 
© Copyright 1998 - 2017 by Džemaat Sabur e. V. München
Naše stranice su optimirane za rezoluciju 1024 x 768